Vigtige datoer for Studiepraktik 2019

Her kan du se en køreplan for Studiepraktik, som giver et overblik over vigtige deadlines for de forskellige aktører - de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser, Studievalg og sekretariatet.

Køreplanen kan både fungere som et værktøj for at holde styr på egne deadlines, men den kan forhåbentligt også skabe et overblik og forståelse af, hvordan og hvornår forskellige aktører spiller en rolle i Studiepraktik.

   

  Køreplan for Studiepraktik 2019

  Køreplan pr. 27. marts 2019. Ret til ændringer forbeholdes.

  Køreplan for de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser og Studievalg.

   

  UGE

  DATO/DEADLINE

  HVAD

  ANSVARLIG

  Uge 24    19. juni  Sidste frist for tilmelding af videregående uddannelser på studiepraktik.nu Videregående uddannelser
  Uge 30 - 32Juli/augustSommerferieSekretariatet
  Uge 32-35AugustMarkedsføring af Studiepraktik på ungdomsuddannelser, højskoler og kaserner.   Sekretariatet og Studievalg
  Uge 3316. august

  Sidste frist for at indtaste praktikbeskrivelser på studiepraktik.nu
  Det er også en god ide at oprette evt. tilbud om overnatning, transport og after study-aktiviteter inden denne dato.

  Videregående uddannelser
  Uge 33-35Studievalg informerer om Studiepraktik på skolerne  Studievalg
  Uge 36-374.-10. september

  Ansøgningsperiode
  (systemet vil periodisk være utilgængeligt weekenden d. 7.-8. september pga. vedligeholdelse)

  Studiepraktikanter
  Uge 37-3811.-16. september

  Indsigelse: Ungdomsuddannelserne kan afvise de elever, de ikke ønsker skal deltage i Studiepraktik.

  Ungdomsuddannelser
  Uge 37-3811.-16. september

  Manuel udvælgelse af praktikanter: De praktiktilbud, som har angivet at de selv ønsker at udvælge deres praktikanter, foretager udvælgelse på baggrund af de kriterier som de har angivet i praktikbeskrivelsen. Herefter fordeles øvrige pladser ved lodtrækning.

  Videregående uddannelser
  Uge 37-3811.-16. septemberSe på antallet af ansøgere vs. pladser og juster evt. hvis det er muligt Videregående uddannelser
  Uge 3818. septemberFordeling af praktikpladser v. lodtrækningAutomatisk, it-system
  Uge 3819. septemberUdsende SMS + mail til alle studiepraktikanter om, at praktikpladserne er fordelt  Sekretariatet
  Uge 38-3919.-23. september

  Bekræftelse af Studiepraktikplads

  De, som havde ansøgt rettidigt, men som ikke fik en plads i lodtrækningen, står automatisk på venteliste og kan i denne periode justere hvilke praktikforløb, de ønsker at stå på venteliste til.

  Studiepraktikanter
  Uge 3822. septemberReminder til Studiepraktikanter om de at skal bekræfte deres pladser  Sekretariatet
  Uge 3924. septemberLodtrækning blandt de, der står på venteliste. Ventelistepladser skal ikke bekræftes.Sekretariatet
  Uge 3923.-24. septemberSe på antallet af ledige pladser og vurder, om I ønsker at udbyde evt. ledige pladser.  Videregående uddannelser
  Uge 39-42  26. september - så længe den enkelte uddannelse ønsker  

  Fordeling af ledige pladser efter først-til-mølle. Der bliver åbnet torsdag d. 26. september kl. 18.

  De enkelte uddannelser beslutter selv, om og hvor længe I ønsker at optage praktikanter på evt. ledige pladser. I kan selv lukke for optaget når I ønsker.

  Studiepraktikanter og Videregående uddannelser  
  Uge 404. oktoberFrist for upload af programmerVideregående uddannelser
  Uge 404. oktober

  Evaluering af Studiepraktik 2019: Evalueringsskemaet med de fælles spørgsmål til Studiepraktikanterne kan ses på studiepraktik.nu.

  Det enkelte praktikforløb kan selv tilføje evt. yderligere spørgsmål.

  Videregående uddannelser
  Uge 417. oktoberMail til studiepraktikanter om, at de nu kan se deres program  Sekretariatet
  Uge 42Efterårsferie (sekretariatet kan træffes, men der kan være længere svartid, da der er sporadisk bemanding)  Sekretariatet
  Uge 4323.-25. oktoberStudiepraktikVideregående uddannelser og studiepraktikanter
  Uge 4325. oktoberStudiepraktikanter evaluerer deres praktikforløb på studiepraktik.nu, inden de forlader praktikstedet. 
  VU: Husk at afsætte tid til dette i praktikprogrammet.  
  Videregående uddannelser og sekretariatet
  Uge 4430. oktoberPraktikanterne modtager reminder om at udfylde evaluering.  Sekretariatet
  Uge 44De videregående uddannelser (fremmøderegistratorer) indtaster elevernes fremmøde (kan også gøres i praktikdagene).Videregående uddannelser
  Uge 45Så snart det er indtastetUngdomsuddannelserne og Studiepraktikanter kan se elevernes fremmøde i systemet  Ungdomsuddannelser og studiepraktikanter