Koordinering af studiepraktik

Studiepraktik er et tilbud til afgangselever og studenter, som gerne vil opleve en videregående uddannelse i 2-3 dage i uge 43

Det landsdækkende samarbejde om Studiepraktik samler en række forskellige aktører fra hele Danmark: Videregående uddannelser fra alle fagområder, alle typer ungdomsuddannelser og alle regionale Studievalgscentre.

Få et indblik i Studiepraktik

Studiepraktiks årsrapport 2020 kan du finde årets nøgletal - både om de deltagende institutioner, hvad der kendetegner studiepraktikanterne og deres evaluering af praktikforløbet.

Studiepraktik 2020 og Corona

Styregruppen har medio august besluttet, at Studiepraktik 2020 bliver et 100% online arrangement. Praktikprogrammerne kommer altså ikke til at indeholde fysisk fremmøde. Beslutningen er desuden, at det gælder for alle praktikforløb, så Studiepraktik også i år er et fælles koncept.

Hvad betyder det for planlægningen af Studiepraktik 2020?

 • Der er ikke krav om praktikforløbets varighed. Da en online version let bliver mere komprimeret, vurderer uddannelsesstederne selv, hvor lang tid programmet meningsfuldt kan vare. Programmerne skal have en vis tyngde, så de er givende for praktikanterne, der kun kan deltage i et praktikforløb.
 • Ansøgningssystemet, hjemmesiden og betalingsmodellen er det samme som altid. Dermed skal praktikbeskrivelser stadig opdateres, det er stadig muligt at udvælge praktikanter manuelt, lave evaluering m.m. Betalingsmodellen fastholdes også som tidligere meldt ud.
 • Uddannelsesstederne står selv for den digitale platform. Der stilles ikke systemer til rådighed til selve afviklingen af praktikken.
 • Der registreres stadig fremmøde, så ungdomsuddannelserne kan se, hvorvidt eleverne har deltaget eller ej i praktikforløbet.
 • Tidsplanen er justeret, så der er tid til omlægning til online praktikprogram:
  • Deadline for praktikbeskrivelser inkl. antal praktikpladser: 16. august > 4. september
  • Upload af programmer: 2. oktober > 9. oktober
  • De øvrige deadlines, herunder ansøgningsperiode, fastholdes; p.t. undersøges muligheden for at forlænge perioden med tilmelding til ledige pladser (stadig med mulighed for at lukke på et tidligere tidspunkt)