Koordinering af studiepraktik

Studiepraktik er et tilbud til afgangselever og studenter, som gerne vil opleve en videregående uddannelse i 2-3 dage i uge 43

Det landsdækkende samarbejde om Studiepraktik samler en række forskellige aktører fra hele Danmark: Videregående uddannelser fra alle fagområder, alle typer ungdomsuddannelser og alle regionale Studievalgscentre.

Få et indblik i Studiepraktik

Studiepraktiks årsrapport 2019 kan du finde årets nøgletal - både om de deltagende institutioner, hvad der kendetegner studiepraktikanterne og deres evaluering af praktikforløbet.

Studiepraktik 2020 og Corona

Studiepraktik 2020 afvikles på trods af Corona-situationen, men derfor kan alt nok ikke blive, som det plejer. Situationen med Corona udvikler sig hele tiden og ofte ganske hurtigt, og der følges løbende op på, hvorvidt udviklingen påvirker Studiepraktik.
Styregruppen har indtil videre vedtaget følgende ændringer for afviklingen af Studiepraktik 2020:

 • Nye fleksible muligheder for afvikling af praktikforløb, så de videregående uddannelser bedre kan afvikle Studiepraktik på trods af eventuelle Corona-begrænsninger.
  • Praktikforløb kan være af 1-3 dages varighed (normalvis er kravet minimum 2 dage)
  • Praktikforløb skal indeholde fysisk fremmøde (men kan suppleres med virtuelle elementer)

 • Justeringer i køreplanen, så den kortere periode fra ansøgning til afvikling forhåbentligt mindsker risikoen for ændringer i praktikprogrammerne pga. Corona.
  Uddrag af den justerede køreplan, men se også gerne den fulde version her:
  • 1. juli: Tilmeldingsfrist for praktikforløb på Studiepraktik.nu.
  • Uge 33-37: Studievalg informerer om Studiepraktik på ungdomsuddannelserne
  • 10.-15. september: Ansøgningsperiode
  • 1.-7. oktober: Tilmelding til ledige pladser
  • Uge 43: Studiepraktik 2020

Det er naturligvis op til de videregående uddannelser at overholde de generelle Corona-retningslinjer, der er gældende i praktikdagene.