Koordinering-af-studiepraktik.dk

Studiepraktik er et tilbud til afgangselever og studenter, som gerne vil opleve en videregående uddannelse i 2-3 dage i uge 43

Det landsdækkende samarbejde om Studiepraktik samler en række forskellige aktører fra hele Danmark: Videregående uddannelser fra alle fagområder, alle typer ungdomsuddannelser og alle regionale Studievalgscentre.

Herunder kan du finde nærmere information om rammerne for det fælles Studiepraktik-samarbejde.