Beslutningsreferat af styregruppemøde den 25. januar 2010