Koordinering-af-studiepraktik.dk

Studiepraktik er et tilbud til afgangselever og studenter om at være i praktik som studerende på én videregående uddannelse i 2-3 dage.


Organisering

Bag forberedelserne til Studiepraktik står:

  • Styregruppen for landsdækkende koordinering af Studiepraktik
    Styregruppen består af repræsentanter fra gymnasierne, de videregående uddannelsesinstitutioner samt Studievalgscentrene. Styregruppen tager de overordnede beslutninger vedrørende Studiepraktik. Se hvem din repræsentant i Styregruppen er.
  • Det landsdækkende Sekretariat
    Styregruppen har nedsat et landsdækkende sekretariat som servicerer de videregående uddannelsesinstitutioner, gymnasierne og ansøgerne (vi forventer ca. 13.000 ansøgere).
    Sekretariatet trækker på medarbejdere fra tre institutioner: Studievalg Nordjylland, Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Aarhus Universitet varetager den daglige ledelse.
    Derudover stiller en række institutioner stiller frit deres assistance og kompetencer til rådighed for sekretariatet. Se hvem din regionale kontaktpersoner er.

Hjemmeside og ansøgningssystem

Praktikanterne ansøger om Studiepraktik via studiepraktik.nu. Vi tilbyder VU'erne og praktikanterne et fælles ansøgningssystem hvor praktikanterne kan søge flere uddannelser og prioritere dem. Ansøgerne og de videregående uddannelsesinstitutioner kan løbende logge ind og trække status ud af ansøgningssystemet som også fungerer som et adminstrationsystem for de videregående uddannelsesinstitutioner. Desuden kan gymnasieskolerne også følge deres elever i systemet.

Der er ansøgningsperiode for praktikanter i hele landet i starten af september.

De vigtige datoer koordinatorer ved de videregående uddannelser, ungdomsuddannelser og Studievalg findes i køreplanen.

Vil din uddannelsesinstitution også gerne være med?

Hvis din uddannelsesinstitution gerne vil udbyde Studiepraktik eller gerne vil vide mere om samarbejdet, så kontakt gerne sekretariatet på info@studiepraktik.nu.


PR

Plakater og postkort er udsendt til alle landets ungdomsuddannelser, Studievalgscentre, højskoler og kaserner.

Hvis I ønsker at få tilsendt trykte materialer er I meget velkommen til at rekvirere nogle ved at sende en mail til info@studiepraktik.nu