Beslutningsreferat af styregruppemøde den 10. marts 2011