Styregruppe for landsdækkende koordinering af Studiepraktik

Styregruppen fungerer som fælles forum for de aktører, der er involveret i Studiepraktik: De videregående uddannelser, ungdomsuddannelserne og Studievalg.
Nederst på siden findes en oversigt over deltagende videregående udannelsesinstitutioner og repræsentation af dem i Styregruppen.

Baseret på erfaringsudveksling og idéudvikling kommer Styregruppen med anbefalinger til blandt andet koordinering, kvalitet, markedsføring og tidspunkter for afholdelse af Studiepraktik.

Styregruppen afholder et fast årligt møde den første onsdag i februar. Hvis du ønsker at se referater fra disse møder, kan du henvende dig til Sekretariatet for Studiepraktik.

Du kan finde vedtægter for Studiepraktik her.

   

Medlemmer af styregruppen

Styregruppen består af repræsentanter fra

 • de videregående uddannelsesinstitutioner, der udbyder Studiepraktik
 • ungdomsuddannelserne, hvorfra eleverne deltager Studiepraktik
 • Studievalg, der vejleder om Studiepraktik og informerer om Studiepraktik på ungdomsuddannelserne

Se en oversigt over deltagende videregående udannelsesinstitutioner og repræsentation af dem i Styregruppen.  


Styregruppen er pt. sammensat på følgende vis:

   

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

OmrådeAntal repr.RepræsentanterAntal suppl.Suppleanter
Akademiske bacheloruddannelser (universiteter)4--
Professionsbacheloruddannelser33
Erhvervsakademiuddannelser2--
Kunstneriske uddannelser11

STUDIEVALG

OmrådeAntal repr.RepræsentanterAntal suppl.Suppleanter
Studievalg11

UNGDOMSUDDANNELSER

OmrådeAntal repr.RepræsentanterAntal suppl.Suppleanter
Almene gymnasier (STX og HF)1--
Erhvervsgymnasier (HTX og HHX)1--
VUC (2-årigt og HF-enkeltfag)1--

Oversigt over repræsentation i styregruppen

Herunder ses en oversigt over hvem, der repræsenterer de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner i styregruppen.

REPRÆSENTATION I STYREGRUPPEN

OmrådeKontaktpersonVideregående uddannelser
UniversiteterChristina Madvig Christensen (DTU)
 • Aarhus Universitet
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • Syddansk Universitet
 • Aalborg Universitet
 • IT-Universitetet
ProfessionsbacheloruddannelserNana Høgsland (SIMAC)
 • Professionshøjskolen Absalon
 • Københavns Professionshøjskole
 • VIA University College
 • Professionshøjskolen UCN
 • University College Lillebælt
 • UC Syd
 • Maskinmesterskolen i Fredericia
 • Maskinmesterskolen i København
 • Aarhus Maskinmesterskole
 • Svendborg International Maritime Academy (SIMAC)
 • Maritime and Polytechnic University College (MARTEC)
 • Den Frie Lærerskole 
 • Farmakonomskolen
 • Politiet*
ErhvervsakademiuddannelserJens Bach Nielsen (Erhvervsakademi Aarhus)
 • Erhvervakademi Zealand
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • Erhvervsakademi MidtVest
 • Erhvervsakademi Dania
 • Erhvervsakademi SydVest
 • Erhvervsakademi Kolding, IBA
Kunstneriske uddannelserKarina Sørensen (Designskolen Kolding)
 • Arktitekskolen Aarhus
 • Designskolen Kolding

 * Politiet udbyder ikke professionsbacheloruddannelser, men repræsenteres blot af denne kontaktperson i styregruppen.

Kontaktpersoners rolle og udpegningskriterier

Kontaktpersonernes rolle er:

 • at meddele den øvrige styregruppe (gennem mødelederen) hvem der er områdets repræsentanter og suppleanter (og oplyse kontaktoplysninger)
 • at meddele mødelederen hvem der deltager (og dermed repræsenterer området) i de enkelte styregruppemøder
 • at varetage at styregruppens beslutninger meddeles områdets aktører – og at disse inden møderme gøres bekendt med dagsordenen.

 

Udpegninger af områdernes repræsentanter, suppleanter og kontaktpersoner m.v.:

 • Akademiske bacheloruddannelser (universiteterne)
  • Aftales blandt hvert universitets ansvarlige
 • Professionsbacheloruddannelserne:
  • VIA University College har som Danmarks største professionshøjskole én fast plads i styregruppen for Studiepraktik. De andre UC’ere har to repræsentanter, og de maritime uddannelser har en; på begge områder roteres der efter indbyrdes aftale.
  • Nye repræsentanter/suppleanter for professionsbacheloruddannelserne vælges hvert andet år, og hvervet som kontaktperson skifter hænder fra år til år.
 • Erhvervsakademi­uddannelser:
  • Danske Erhvervsakademier indstiller kandidater. Fordelingen mellem repræsentanter og suppleanter foregår ved lodtrækning.
 • Kunstneriske uddannelser:
  • Aftales blandt hver uddannelsesinstitutions ansvarlige
 • Studievalg:
  • Udpeget af Studievalg Danmark
 • Almene gymnasier (STX og HF):
  • Udpeget af Danske Gymnasier
 • Erhvervs­gymnasier (HTX, HHX og EUX):
  • Udpeget af Danske Erhvervsskoler og -gymnasier
 • VUC:
  • Udpeget af Lederforeningen for VUC