Vedtægter

Aftaler vedrørende Studiepraktik

Opdateret d. 21. juni 2019

§1. Termen 'Studiepraktik' bliver brugt i hele landet

§2. Studiepraktiks varighed og placering på året
Studiepraktik udbydes i dagene onsdag-søndag i uge 43 i to eller tre dage. Længden på et praktikprogram skal afgøres af, hvordan man skaber det bedste forløb for praktikanterne.

En evt. ændring i ovenstående (Studiepraktiks varighed og placering på året) kan kun Styregruppen ændre – evt. ved et ekstraordinært møde.

§3. PR
Trykte plakater udsendes til alle landets gymnasier, studievalgscentre, kaserner, jobcentre, biblioteker m.m. i midten af august. De videregåede uddannelser er velkommen til at lave reklame for deres egne praktiktilbud i det offentlige rum.
De videregåede uddannelser skal ikke sende materiale direkte til gymnasieskolerne.

§4. Fremmøderegistrering
De videregående uddannelser opfordres til at fremmøderegistrere praktikanterne