FAQ for videregående uddannelser

Alle offentlige, videregående uddannelsesinstitutioner er velkomne til at blive en del af Studiepraktik.

I boksene herunder kan du læse nærmere om rammerne og betingelserne for at være med i Studiepraktik-samarbejdet.

Hvilke praktiske detaljer er der for Studiepraktik?

Studiepraktik afholdes altid i uge 43 i dagene onsdag-søndag.

De udbudte praktikforløb skal være af 2-3 dages varighed i løbet af disse dage.

Hvad koster det at være med i Studiepraktik-samarbejdet?

De videregående uddannelsesinstitutioner betaler et beløb pr. praktikforløb, som institutionen udbyder i Studiepraktik-samarbejdet.

Der kan være udsving fra år til år, men prisen forventes at være 900-1.200 kr. pr. udbudt praktikforløb for de deltagende videregående uddannelser. Dette beløb er ren 'kostpris', der dækker de årlige sekretariatsfunktioner og eksterne udgifter.

Udgiften for videregående uddannelsesinstitutioner, der vil deltage i Studiepraktik, afhænger dermed af antallet af sekretariatets arbejdstimer og af antallet af udbudte praktikforløb, som udgiften skal deles iblandt.

Fællesudgiften for Studiepraktik gøres op en gang årligt - efter at årets Studiepraktik har været afholdt -, og regningen sendes ud til de videregående uddannelsesinstitutioner primo december.

Hvad kræver det af de videregående uddannelsesinstitutioner at deltage?

Den ramme, som de videregående uddannelser skal udfylde for at deltage i Studiepraktik, består primært af:

 • Oprette praktiktilbud på hjemmesiden, Studiepraktik.nu. Herunder:
  • Praktisk information som tid, sted og antal praktikpladser
  • Beskrivelse af uddannelsen og det udbudte praktiktilbud
 • En hovedadministrator på institutionen, som koordinerer Studiepraktik lokalt samt er kontaktpunkt for sekretariatet
 • Planlægning og udførelse af Studiepraktik 2-3 dage i uge 43


Se også vedtagne aftaler vedrørende Studiepraktik

Hvad kan sekretariatet hjælpe med?

Som del af Studiepraktik-samarbejdet får de videregående uddannelsesinstitutioner blandt andet følgende sekretariatsydelser:

 • Kommunikation til studiepraktikanter
  • Beskrivelse af relevant information og ansøgningsprocedurer på Studiepraktik.nu
  • Sekretariatet som kontaktpunkt for studiepraktikanterne (i 2018 besvarede sekretariatet omkring 800 henvendelser fra studiepraktikanter)
 • Hjemmeside til information og ansøgningsmodul (Studiepraktik.nu)
  • System til håndtering af praktiktilbud og -beskrivelser inkl. ekstra tilbud som overnatning, transport og After Study-aktiviteter
  • Ansøgningsmodul til håndtering af studiepraktikanternes ansøgninger og fordeling af praktikpladser
  • Studiepraktikanters evaluering (både lokal evaluering af egne praktiktilbud samt landsdækkende rapport)
  • Mulighed for at trække lister over studiepraktikanter, kontakte studiepraktikanter samt trække statistik efter endt Studiepraktik
 • Fælles markedsføring
  • Plakater og postkort, der distribueres landsdækkende
  • Annoncering på sociale medier

Hvordan melder en ny videregående uddannelse sig til Studiepraktik?

Hvis I gerne vil udbyde Studiepraktik eller gerne vil vide mere om samarbejdet, så kontakt sekretariatet på info@studiepraktik.nu.