Vedtægter

Aftaler vedrørende Studiepraktik

§1. Termen 'Studiepraktik' bliver brugt i hele landet

§2. Studiepraktiks varighed og placering på året
Studiepraktik udbydes i dagene onsdag-søndag i uge 43, som udgangspunkt i tre dage.
En uddannelse kan undtagelsesvis søge om at udbyde Studiepraktik i to dage (men ikke én) – evt. i en institutions opstartsfase med Studiepraktik. En sådan skriftlig ansøgning skal begrundes og fremsendes til lederen af sekretariatet via én af uddannelsens repræsentanter i styregruppen. Disse to parter afgør sagen – evt. i samråd med styregruppen via e-mail.

En evt. ændring i ovenstående (Studiepraktiks varighed og placering på året) kan kun Styregruppen ændre – evt. ved et ekstraordinært møde.

§3. PR
Trykte plakater udsendes til alle landets gymnasier, studievalgscentre, kaserner, jobcentre, biblioteker m.m. i midten af august. De videregåede uddannelser er velkommen til at lave reklame for deres egne praktiktilbud i det offentlige rum.
De videregåede uddannelser skal ikke sende materiale direkte til gymnasieskolerne.

§4. Fremmøderegistrering
De videregående uddannelser opfordres til at fremmøderegistrere praktikanterne