Vilkår og tilmelding

Udgifter

De videregående uddannelsesinstitutioner som deltager betaler et beløb per udbudt praktikforløb for at deltage.

Vi forventer at udgifter for at deltage i Studiepraktik bliver et sted mellem 900-1.200 kr. pr. udbudt praktikforløb.
Dette beløb er en ren ”kostpris” som dækker sekretariatsfunktioner og eksterne udgifter. Flere institutioner lægger arbejde i samarbejdet uden at fakturere det.

Den samlede fællesudgift til Studiepraktik afhænger selvfølgelig af hvor meget eleverne/ansøgerne og I som institution trækker på sekretariatshjælp og hvor mange uddannelser der melder sig – jo flere, jo billigere.
Vi beder om forståelse for at beløbets størrelse er usikkert – det skal ses i lyset af den stordriftsfordel det er at gå sammen (billigere og bedre end hvis hver institution skulle forestå hver sin administration)

For at se hvad jeres uddannelsesinstitution betaler for – se under 'Sekretariatsfunktion' nedenfor.

Sekretariatsfunktioner

Ved deltagelse i den landsdækkende koordinering af studiepraktikken får de videregående uddannelsesinstitutioner blandt andet følgende sekretariatsydelser:

PR

 • Praktiktilbuddene samt relevant information til praktikanterne beskrevet på hjemmesiden studiepraktik.nu
 • En landsdækkende plakat der bliver sendt ud til landets Gymnasier, Studievalgscentre, Kaserner Jobcentre Biblioteker
 • Øvrig markedsføring på ug.dk, i pressemeddelelser, via studievalgscentrene og gymnasierektorerne i styregruppen

It-system "bag" studiepraktik.nu til at håndtere elevernes ansøgninger

 • Efter endt ansøgningsperiode sørger systemet for en automatisk fordeling af praktikanter efter prioriteter
 • Mulighed for at trække lister over optagne praktikanter
 • Mulighed for at sende beskeder til praktikanterne fra systemet
 • Mulighed for at koble overnatningsmulighed til ansøgning
 • Mulighed for at koble Afterstudy-tilbud til ansøgning
 • Mulighed for at se statistik efter endt Studiepraktik
 • Mulighed for at vise eleverne hvor der tilbydes gratis transport

Fuld service fra det landsdækkende Sekretariat

 • Support i forbindelse med ansøgningssystem
 • Support af generelle spørgsmål i forhold til studiepraktik (info@studiepraktik.nu og telefon: Se kontaktoplysninger)
 • Udvidet support omkring åbningen og lukningen af ansøgningsperioden for praktikanterne
 • Jeres institution inviteres til info- og evalueringsmøder
 • Adgang til køreplaner for ansøgningsperiode m.m. for at anskueliggøre centrale tidspunkter i processen
 • Besvarelse af mails fra ansøgende praktikanter (der er i 2012 svaret på omkring 1400 mails fra praktikanter, ca. 300 fra gymnasier, og ca. 500 mails fra uddannelseskoordinatorer)
 • Opsamlende landsdækkende evaluering af studiepraktikken
 • Gode råd i forbindelse med udsendelse af mails til praktikanterne, praktikforløb m.m.
 • Udvikling af back-enden – administratoradgangen (input modtages gerne)
 • Drift af systemet

Hvad skal de videregående uddannelsesinstitutioner levere

 • Oprettelse på studiepraktik.nu af de uddannelser der ønskes udbudt i Studiepraktik samt indtastning af praktikbeskrivelse og antal praktikpladser (guider finder på hjemmesiden og sekretariatet står klar med support)
 • En kontaktperson på Studiepraktik
 • Planlægning og udførelse af praktikken i dagene onsdag-søndag, uge 43

Se også vedtagne aftaler vedrørende Studiepraktik

Vil din uddannelsesinstitution også gerne være med?

Hvis din uddannelsesinstitution gerne vil udbyde Studiepraktik eller gerne vil vide mere om samarbejdet, så kontakt gerne sekretariatet på info@studiepraktik.nu.