Kunstneriske uddannelser

Programmer fra Kunstneriske uddannelser

Arkitektskolen Aarhus

Skolen udbyder Studiepraktik både onsdag-fredag og fredag-søndag for at imødese det store efterspørgsmål. På den måde optager de alle 1. prioriteter

Programmer:

Erfaringer med program:

Det helt centrale i forløbene er at deltagerne får stillet en ret enkel opgave, der har væsentlige fællestræk med opgaver som kan stiles i starten af 1. semester, omend opgaven er temmelig kort.

I grupper af ca. 5 skal deltagerne gennem skitsering (tegning) og modeller i lille skala (1:10) udvikle et løsningsforslag. Når gruppen er enige bygger de deres forslag i fuld skala (1:1) inden for 2x2x2 m. Sidste fase i opgaven er den afsluttende ”kritik” hvor de præsenterer deres forslag, hvorefter der er en faglig vurdering/dialog af forslagene ved underviseren og en anden lærer fra AAA. Der indgår også en forelæsning og et oplæg om uddannelsen, optagelse mm. efterfulgt af en rundvisning

I år var der tale om to parallelle forløb af 2½ dags varighed mod hidtil 3 fulde dage. To forløb startede onsdag morgen og de to sidste fredag kl. 13.00. Beskæringen gik lidt ud over den mere generelle information. Nogle deltagere efterlyste at rundvisningen havde et lidt større omfang så man bedre kunne få en bedre oplevelse af tegnesalene (hvor studerende arbejder det meste af tiden.)

Derudover så var:

  • Fremmødet var meget fint og bedre end året før, endog i forløbene fra fredag til søndag (noget overraskende, men dejligt at kunne konstatere).
  • Geografisk set kom de fleste af deltagerne fra hele Vestdanmark. Der var også en del af deltagerne som kom fra Østdanmark. Det sidste skyldes at Kunstakademiets Arkitektskole i København fortsat ikke er med i Studiepraktik.
  • Igen var det to yngre lærere der meget engageret stod for vejledning under forløbet og meget af planlægningen. Vores studentervejledere ydede bl.a. assistance undervejs.
  • Stort set alle deltagerne arbejdede meget ihærdigt og de finder det meget spændende. Samlet set er vurderingen fra deltagerne igen i år særdeles positiv.
  • Vejledningsmæssigt er det selvfølgeligt helt overordnet et mål at bidrage til en afklaring af deltagernes valg af uddannelse. Vi vurderer at Studiepraktikken i meget høj grad bidrager til deltagernes afklaring omkring valg af studie. Mange får i høj grad bestyrket et ønske om at komme ind på arkitektuddannelsen, mens en mindre del bliver meget afklaret på at arkitektuddannelsen vist ikke er noget for dem.