Styregruppen for landsdækkende koordinering af Studiepraktik

Styregruppen kommer med anbefalinger til landets videregående uddannelsesinstitutioner, gymnasier og Studievalgscentre ­­- blandt andet om koordinering, kvalitet, markedsføring og tidspunkter for afholdelse af Studiepraktik.Styregruppen består af repræsentanter fra

  • gymnasierne som afgiver undervisningstid til de elever som deltager Studiepraktikken,
  • de videregående uddannelsesinstitutioner som udbyder Studiepraktikken samt
  • Studievalgscentrene som er med til at vejlede om Studiepraktikken.

Kommende møder i Styregruppen:

Styregruppen holder sit næste berammede møde onsdag i uge 6, 2018 på Aarhus Universitet

Beslutningsreferater fra møder i styregruppen er ikke tilgængelige via hjemmesiden. Ret henvendelse til Sekretariatet for Studiepraktik på info@studiepraktik.nu hvis du ønsker at se et af de gamle referater.