It-systemet bag Studiepraktik

På denne side kan du følge med i de opgaver der arbejdes på i forbindelse med it-systemet bag Studiepraktik


Nedenfor finder du en prioriteret liste over opgaver i forbindelse med it-systemet bag Studiepraktik og nederst på siden en liste over løste opgaver. Men først et par noter omkring prioriteringen:

 • Bugs (fejl i allerede implementerede features) vil altid få højeste prioritet
 • Jo flere der får gavn af en feature/forbedring jo højere prioritet får den som udgangspunkt
 • Praktikanter har højeste prioritet som udgangspunkt (men selvfølgelig gavner features/forbedringer der gavner fx administratorer for videregående uddannelser også praktikanterne indirekte)
 • *Det er ikke sikkert at opgaverne bliver løst helt i den rækkefølge de optræder i listen. Det skyldes at vi i programmør-teamet kan forskellige ting. Derfor bliver de ting som den person med mest tid kan løse løst inden andre, højere prioriterede opgaver. Desuden hænger visse opgaver sammen. Og vi høster af og til "lavthængende frugter".
 • Listen er dynamisk.

Prioriteret liste*

Vi er pt. nået til og med løbenr. 87

Forkortelser

 • VU'er = administratorer for videregående uddannelser
 • test = testserveren
 • udv. = udviklingsserveren

Løbenr.

Opgave

Type

Hvem gavner det

Status

8.

Det skal være muligt at sige ‘Nej tak’ til praktikpladsen under 'Min praktik' allerede i den periode hvor praktikanterne bekræfter deres plads og ikke først i anden ansøgningsrunde (/kvittering.cfm)

Bug Praktikanter
10.

Optælling af antal praktikanter under fremmøderegistrering og under oversigt over antal tilmeldte praktikanter er ikke nødvendigvis det samme (/institution/praktik.cfm).

Fx stod der under oversigten 12 praktikanter og under fremmøderegistrering 11 praktikanter for institution 155, praktiktilbud 2458.

Bug VU'er
21.

Et tydeligt skel mellem ’Send e-mail’ og 'Send deltagerliste’ i de videregående uddannelsers visning under praktiktilbuddene.

Eventuelt pop-up: "OBS! Er du sikker? - Du sender nu en mail til alle praktikanterne, som er optaget på dette praktiktilbud."

Teknisk VU'er
22.

Repository (gitlab.au.dk)

Teknisk Programmørerne I gang
25.

Mulighed for at VU'erne kan finde tal og statistikker i systemet efter den periode, som de tilhører, er afsluttet.

Feature VU'er
26.

Tekstrettelser i oversigten og ansøgere og tilmeldinger i de forskellige perioder. Fx:

 • Udbudte pladser → Antal pladser udbudt
 • Tilbudt plads → Antal ansøgere, som har fået tilbudt en plads, men mangler at bekræfte
 • Optagne praktikanter → Antal praktikanter (ansøgere, som har fået tilbudt en plads, og har bekræftet denne)
 • Nej tak → Antal ansøgere, som har fået tilbudt en plads og takket nej til denne
 • Ufordelte → Antal ansøgere, der har haft praktiktilbuddet, som en af deres prioriteringer, men ikke fået en plads på nogen prioriteringer (Antal ansøgere som har fået afslag)
 • 2. runde → Antal praktikanter, som har fået en plads i 2. ansøgningsrunde
 
Forbedring VU'er
27.

Når VU'er udsender mails skal der altid sendes en kvitteringsmail til den, som udsender - både når der skrives til tilmeldte til praktiktilbud og til dem, som har pladser på ekstra tilbud. Når man bruger den almindelige udsendelse via oversigt kommer der lige nu IKKE en kopi til afsenderen – det gør der hvis man generere mail til ’Ekstra tilbud’.

Feature VU'er
28.

Mulighed for at sende mails ud på institutionsniveau (ikke kun praktiktilbudsniveau) - dog skal det sikres at folk ikke dummer sig

Feature VU'er
33.

Opret ny side hvor vi kan notere en oversigt med ikke-danske praktiktilbud / Indfør at man angiver hvilket sprog praktiktilbuddet forgår på (fx spansk, tysk, dansk eller engelsk)

Teknisk Praktikanter, VU'er
39.

Når man retter eller tilføjer uddannelsesinstitutioner som systemadm. får man fejl hvis der er noteret noget i e-mailfeltet (/admin/nyinst.cfm)

Bug Sekretariatet
86.

Der er døde links i systemadmins oversigt (/) når man klikker på 'Uddannelser' og 'Generel information'

Bug Sekretariatet
40.

Det er forskelligt hvor mange ungdomsuddannelser, der vises i de forskellige administratorers lister.
Fx finder man af Københavns Tekniske Skoler:

Et andet eksempel er at man i systemadmins oversigt over ungdomsuddannelser (/admin/GymErhVUC.cfm) finder 'VUC Aarhus, Ingerslevs Boulevard 3, Box 359, Aarhus C' - denne kan også vælges af administratorer for ungdomsuddannelser (/ungdomsuddannelse/oversigt.cfm). 'Ingerslev Boulevard 3, Aarhus C' figurerer ikke i disse to lister, men i systemadmins administration af brugere (/admin/brugere.cfm) kan en adm. for ungdomsuddannelse blive administrator for denne.

Bug

Ungdomsuddannelser

44.

Forbedring af DK-kort så man kan se for enkelte uddannelser, uddannelsessteder og institutioner, og så man kan få stik.

Feature

VU’er, ungdomsuddannelser, Studievalg I gang. Usikker på status?
51.

Tilføj ‘Ikke fremmødt’ med rød baggrund på siden med fremmøderegistrering for studievalg (studievalg/oversigt.cfm) og for ungdomsuddannelser samt designfornyelse af ungdomsuddannelsessiden (ungdomsuddannelse/oversigt.cfm)

Forbedring (Tekst) Studivalg, ungdomsuddannelser
81.

Tilføj rød farvekode for ikke-fremmødt og tilføj automatiske praktikperiodedage på praktikantens kvitteringsside (/kvittering.cfm)

Layout Praktikanter
55.

kvittering for ansøgning (/sengAnsog.cfm): 

 • Tilføj: ’Vi har sendt dig en e-mail med bekræftelse…tjek denne…hvis ikke den er nået frem…., så…’
 • Ret her og i den e-mail man får som bekræftelse: 'Ansøgning til Studiepraktik' →
  'Ansøgning til Studiepraktik
  Du har søgt nedenstående uddannelser og prioriteret dem i den viste rækkefølge:'
 
Forbedring (Tekst) Praktikanter
56.

Ret eller slet i 'Min Praktik' (/status.cfm) ’Ønsker du at gå tilbage til din kurv, klik på 'Ansøg → Praktiktilbud'.’ Er forvirrende – for dette er jo en kurv – det står der jo øverst.

Forbedring (Tekst) Praktikanter
57.

Mindre skrifttyper så siderne så de bliver nemmere at overskue

Layout Alle
58.

Udvikling af ventelister på praktiktilbud og ekstra tilbud.

Alternativt oprettes en side med uddannelser, som er positive overfor optag af praktikanter, efter ansøgningsperiodernes afslutning.

Feature Praktikanter, VU'er
59.

Mulighed for at oprette eller se en testpraktikant så man som VU’er/Studievalg kan se hvad praktikanterne på de enkelt praktiktilbud ser.

Eventuelt kan siden efter programupload forbedres eller funktionen med at skifte bruger skal gøres funktionel for VU'ere/Studievalg.

Feature VU'er, Studievalg
60.

Gøre det registrerede fremmøde synligt i den csv-fil med praktikanterne, som man kan downloade

Teknisk

VU'er, fremmødeadministratorer, ungdomsuddannelser

61.

Mulighed for ungdomsuddannelser  (/ungdomsuddannelse/oversigt.cfm) og Studievalg (/studievalg/oversigt.cfm) for at få tilsendt liste (csv) over praktikanterne og det fremmøde, der er registreret for dem.

Feature

Ungdomsuddannelser, Studievalg

64.

Udvikling af bloggen:

 • Mulighed for redigering af indlæg
 • Søgningsfunktion
 • Begrænsning på antal tegn
 • Notifikationsikon når der er nyt på bloggen
 • E-mail notifikation til studiepraktikmail når der postes
 
Feature Studievalg
66.

Mulighed for at indsætte billede i praktikbeskrivelse

Feature VU'er
67.

Mulighed for at uploade flere filer til program

Feature VU'er
68.

Mulighed for at se køn og by på overnattende praktikanter

Feature VU'er
69.

Blogfunktion til VU'er

Feature VU'er
70.

Mere information i pop-up til praktikanter når de søger om at de skal overveje transport, overnatning og fravær på skolen

Feature

Praktikanterne, VU’er (mindre der melder fra i sidste øjeblik)

71.

Gør afterstudy, overnatning og transport tydeligere i ansøgningsfasen

Forbedring

Praktikanter

Løste opgaver 2015

Løste opgaver siden d. 01.01.2015

Løbenr.

Opgave

Type

Hvem gavner det

Løst d.

1.

Mulighed for at uploade/vedhæfte 2 filer (samtykkeerklæring + motiveret ansøgning) til ansøgning om praktikplads hos politiet.

I og med at praktikanten kan ændre i sin ansøgning undervejs skal administratorer have en e-mailadvisering når en praktikant foretager ændringer.

Feature Praktikanter, VU'er

2015

11.

Der sker overbooking på ekstra tilbud (Tjek hele flowet fra 'Du har ønsket...' til 'Du har fået tildelt...'

Bug VU'er

2015

16.

Markering af sandsynligheden for at blive optaget på praktiktilbud med 5 farver og tekster i stedet for 3 farver og procenter. Fx (.success/R190-G214-B0/R255-G225-B0/.warning/.danger):

Teknisk Praktikanter

2015

17.

Rediger tekst om sandsynlighed for optag under kurv så den beskriver en høj og lav sandsynlighed og ikke en procent

Forbedring Praktikanter

2015

32.

Deltagerliste/fremmøderegistrering skal være synlig inden praktikperiodens begyndelse i uge 43 (fx fra onsdag i uge 42)

Teknisk VU'er med fremmødeadministratorer

2015

35.

Større tekstvindue og flere redigeringsfunktioner, når VU'erne sender e-mails.

Layout VU'er

2015

37.

Programupload skal synkronisere til begge servere

Feature Sekretariatet + VU'ere 2015
41.

Markering ved eller sletning af blanke ekstra tilbud, så disse ikke fremgår under 'Min praktik'

(hvis dette som udgangspunkt er en stor opgave kan Julie slette de blanke umiddelbart inden ansøgningsrunden)

Teknisk Vu'er 2015
47.

Layout af siden med programupload:

 • Der skal være et fluebensikon ud for dropdownmenuen
 • ‘Upload program’ skal rettes til ‘Gem’
 
Forbedring (tekst) Vu'er 2015
62.

Fjern tidligere studerende (studenter) fra ungdomsuddannelsernes lister

Bug Ungdomsuddannelser 2015
65.

Værktøj til redigering af alternative/lignende uddannelsessteder

Feature Sekretariatet 2015
73.

Vise en 'faded' kurv for praktikanter, som ikke har færdiggjort sin profil der hvor den rigtige kurv normalt er (lige nu er der ingenting) + mouseover med om at man skal færdiggøre 'Min profil' for at kunne putte noget i kurv.fileadmin/Koordinering-af-studiepraktik.dk/It-opgaver/ProgramuploadDesign.png

Praktikanter 2015
75.

Fejl når man forsøger at gemme ændringer øverste del i praktikantens 'Min profil'

Bug Praktikanter

2015

76.

Fejl når man forsøger at fortryde valg af ekstratilbud i kurv (fotrydelsen slår dog igennem)

Bug Praktikanter

2015

80.

Valgt.alias' tekst skal skjules under bekræftelsesvinduet

2015

63.

Når en VU’er retter EAN-nummeret for en underinstitution, rettes EAN-nummeret for alle underinstitutioner, som hører under samme overinstitution (/profil.cfm)

Fx skulle Eva fra Metropol rette EAN-numrene på Procesteknologuddannelsen Metropol, Læreruddannelsen Metropol og Administrationsuddannelserne, Metropol

Bug Vu'er

10.09.2015

20.

Det supplerende navn, som VU'erne angiver i praktiktilbudsbeskrivelsen (/institution/fag.cfm) skal være synligt under:

 • praktikanternes 'Min praktik' (/kvittering.cfm)
 • ved manuel til- og afmelding (/institution/tilmeld.cfm)
 • opslag af praktikanter som systemadmin
 • i Studievalgs oversigt over praktikanter (/studievalg/oversigt.cfm)
 • i ungdomsuddannelsernes oversigt over praktikanter (/ungdomsuddannelse/oversigt.cfm)

Se fx for 'Erhvervsøkonomi, HA - XXX' eller alle fag under Naturvidenskab på SDU.

Forbedring Alle

28.08.2015

42.

Der er fejl i oversigterne over praktiktilbud for praktikanter (/oversigt.cfm). Fx bliver nogle skjulte institutioner vist under 'institutioner' mens andre, som ikke er skjulte, ikke figurerer under 'uddannelsessteder' og 'kommuner'

Teknisk Praktikanter

28.08.2015

43.

Ret: Når man søger på uddannelse i søgefelt og derefter trykker ’Læs mere’ ryger man til uddannelsesstedet

Forbedring Praktikanter

28.08.2015

78. Hvornår kan Studievalg logge ind? - I udvikling kan der ikke logges ind som studievalg i nogen af perioderne (fx første ansøgningsperiode ogpraktikperioden) men godt oprette mig og ansøge om at blive adm for VU'ere? Teknisk

27.08.2015

72. 'Uddannelse' skal rettes til praktiktilbud på beskrivelsen af ansøgningsperioder (/Ansoeg.cfm) Forbedring (tekst)

27.08.2015

77. Stavefejl i dropdownmenu med praktiktilbud Forbedring (tekst)

27.08.2015

82. Dato under 'du har desværre ikke fået en plads' er håndholdt på praktikantens kvitteringsside (/kvittering.cfm) - datoen skal automatiseres

27.08.2015

31. Mulighed for at skrive noter (fritekst) til fremmøderegistreringen. Feature VU'er, praktikanter, ungdomsuddannelser

10.08.2015

38.

Server gik ned i 2. ansøgningsrunde:

 • Kan vi lave en stresstest af koden?
 • Kan vi lave køfunktion a la skat.dk eller billetnet? - frarådes af økonomiske årsager (det vil blive for dyrt)

(måske i integrationsplatform til database)

Teknisk Alle

10.08.2015

85. Der kan ikke tastes fremmøde - der mangler 'gem'-knap samt datoer (/insitution/praktik.cfm) Teknisk Vu'er

10.08.2015

15. Praktikanterne tjekker af om de ønsker anden information fra de søgte uddannelser om fx åbent hus arrangementer (kontakt med optagne og ikke-optagne praktikanter), således at vi uden juridiske problemer kan give jer deres emailadresser til dette formål (/profil.cfm). Skal som default være forvalgt. Feature Vu'er

27.05.2015

12. Mulighed for pladsbegrænsning på transporttilbud Feature VU'er

26.05.2015

74. Der sker fejl ved forsøg på oprettelse af transporttilbud. Bug VU'er

26.05.2015

34.

Manglende dialogboks som fjerner formatering på Mac (Firefox, Safari og Chrome)

For meget 'skrald' i koden i praktikbeskrivelsen (/institution/fag.cfm) medfører fejl i praktikanternes 'Min praktik' (/kvittering.cfm)

Bug VU'er

04.05.2015

36. Større tekstvindue, når der skal tastes program. Layout VU'er

30.04.2015

79. KOT-navn er ikke længere tvunget under oprettelse af praktiktilbud Teknisk VU'er

30.04.2015

83. Praktiktilbud kan ikke findes under dets alias (se fx alfabetisk visning og forsøg at finde Amerikanske studier ved dets alias USA-studier, som jeg har oprettet) Teknisk

30.04.2015

84. Fejl når man vil uploade program Bug VU'er

30.04.2015

14. Affix kurv så den følger med når man scroller ned ad siden Forbedring Praktikanter

13.03.2015

Kan evt. bruge noget tilretning

13. I bekræftelsesmailen skal der tilføjes en tekst om "Undersøg allerede nu transport, overnatning mm" + "Husk at du optager pladsen fra en anden så meld fra hvis du ikke ønsker at benytte den alligevel" 13.03.2015
30. Fjern ’godkend alle’ knap ved manuel fordeling (/institution/tilmeld.cfm) Feature Praktikanter, VU'er 13.03.2015
54.

Fjern 'Læs mere'-knap i VU'ernes oversigt over praktiktilbud (/institution/fag.cfm)

Forbedring (tekst) Praktikanter 11.03.2015
53. Vælg → Flueben i oversigten over praktikanter (/ungdomsuddannelse/oversigt.cfm og /studievalg/oversigt.cfm) Forbedring (tekst) Praktikanter 11.03.2015
52.

Uddannelse → praktiktilbud

 
Forbedring (tekst) Praktikanter 11.03.2015
49. Ansøgere → Studiepraktikanter på forsiden for adm. for ungdomsuddannelse (/ungdomsuddannelse.cfm) Forbedring (tekst) Ungdomsuddannelser 11.03.2015
48. Praktikankten → praktikanten når man søger på en praktikant, som ikke findes under manuel til- og afmelding (/institution/tilmeld.cfm) Forbedring (tekst) VU'er 11.03.2015
46. I kurv skal 'Send' erstattes med 'Vis mere' og fortsat linke til 'Min praktik' Forbedring (Tekst) Praktikanter 11.03.2015
24. Kontaktperson skal være tvungen (/institution/fag.cfm)

Angives der ikke en kontaktperson skal brugeren, som opretter praktiktilbuddet indskrives.

Bug Praktikanter, VU'er, Sekretariatet 11.03.2015
23. Fejl når man indskriver en kontaktperson der ikke eksisterer som bruger under 'eller' i beskrivelsen af praktiktilbud (/institution/fag.cfm) Bug VU'er 11.03.2015
5.

Afterstudytilbud fremgår ikke i kurv, under 'Min praktik' og i den mailkvittering, som praktikanten modtager efter at ansøgningen er sendt.

Bug

Praktikanter

11.03.2015

4.

Ansøgningsflowet skal gentænkes: Hvornår har man sendt sin ansøgning? I 2014 var ansøgningen registreret til at få tildelt en plads hvis der var fortaget valg. Dette medfører at nogle, som ikke ville søge alligevel får tildelt en plads. Reelt set burde den jo først være sendt når man har klikket på send, er nået kvitteringssiden og har modtaget en mail. På den anden side mister vi også en hvis vi kun godtager sendte kurve (hvis det er modellen skal vi indlægge at vi sender en remindermail til praktikanter der har taget et valgt men ikke har sendt ansøgningen afsted). Eventuelt kan vi afskaffe 'Send' og sende en bekræftelsesmail hver gang, man redigerer kurven?

(Tæt knyttet til 9)

Teknisk 10.03.2015
6.

Send automatisk bekræftelsesmail til praktikanten når han/hun har bekræftet sin plads + log

Feature Praktikanter 10.03.2015
7.

Send automatisk bekræftelsesmail til praktikanten når han/hun har søgt en plads i anden runde + log

Feature Praktikanter 10.03.2015
50. Praktiktiltagelse → fremmøderegistrering for fremmøderegistratorer og VU'er (/institution.cfm) Forbedring (Tekst) VU'er med fremmødeadministratorer 10.03.2015
45.

Træk gps-koordinator til DK-kort med når institutioner overføres fra sidste år

Forbedring

Programmørerne

10.03.2015

29.

Mouseover ved ikon, som illustrerer om et praktiktilbud er en gruppe eller en enkelt uddannelse (/oversigt.cfm):

 • Dette praktiktilbud består af én uddannelse
 • Dette praktiktilbud består af mere end én uddannelse
 

Layout

Praktikanterne (VU'er)

10.03.2015

19.

Ved login som adm. for ungdomsuddannelse.: Der står ’afventer godkendelse’ selvom godkendt (/profil.cfm)

Bug

Ungdomsuddannelser

10.03.2015

18.

Ved login som fremmødeadm.: Der står ’afventer godkendelse’ selvom godkendt(/profil.cfm)

VU’er med fremmødeadministratorer

10.03.2015

9.

Praktikanter kan tilmelde sig uden at have færdigudfyldt profil, fx skal skole være tvungen i praktikantens profil (/profil.cfm). Der er angivet restriktioner, men de gælder reelt set ikke da ‘valgt’ jf. ovenstående gælder som en sendt ansøgning.
Fx har Frederik ikke angivet skole i sin profil, men optaget på et praktikforløb, som det fremgår under ‘Min praktik

(Tæt knyttet til 4)

Bug

Ungdomsuddannelser, VU'er

10.03.2015

Løst ved at man ikke kan putte noget i kurv med mindre alle felter i 'Min profil' er udfyldt

3.

Tilføj 'eux' som en valgmulighed i dropdownmenuen skole i praktikanternes profil (/profil.cfm)

Forbedring

Praktikanter

10.03.2015

2.

Visning af 'gamle' data i Danmarkskortet i perioden mellem initieringen af et nyt årshjul og indlæsningen af institutioner og fag for det nye år (https://www.studiepraktik.nu/dkkortvalg.cfm)

Teknisk

VU'er, ungdomsuddannelser, Studievalg

02.02.2015


Se opgaver løst i 2014