Evaluering 2013

De videregående uddannelsers evaluering

Praktikanternes evaluering

Data på uddannelsesniveau

Nedenfor (i bunden af siden) finder du praktikanternes evaluering af Studiepraktik opdelt efter uddannelse. Tryk på din uddannelsesinstitutions navn i listen, herefter downloades en Excel-fil med evalueringsdata for uddannelserne under denne institution i fanerne (markeret med gul, du bladre gennem fanerne med pilene markeret med rød):

I år er dataene trukket via et script hvilket betyder at æ, ø og å er forsvundet fra fil-navnene, samt at det ikke har været muligt at markere overskrifter med fed o.l. Til gengæld har det i år taget omkring 40 timer mindre at trække, navngive og gennem alle data sammenlignet med sidste år.  

Vil man gerne have svarene på spørgsmålene nedenfor for ens uddannelsesinstitution, by eller lignende, så kontakt sekretariatet.

Oversigt over data

 • Institution
 • Fag
 • Om praktikanterne 
  • Antal praktikanter
  • Antal besvarelser
  • Prioritet
  • Køn
  • Alder
  • Region
  • Uddannelse
  • Vil du søge ind på en videregående uddannelse?
  • Hvor har du hørt om Studiepraktik?
  • Hvorfor deltog du i Studiepraktik?
 • Udbytte af Studiepraktik
  • Hvordan har informationen om din praktik været inden du mødte op?
  • Nævn nogle af de aktiviteter/timer der har været mest givende
  • Nævn nogle af de aktiviteter/timer der har været mindst givende
  • Har du fået et fagligt udbytte af praktikken?
  • Hvilket indtryk har du fået af uddannelsen?
  • Hvordan vurderer du den modtagelse du har fået af undervisere, studerende og studievejledere på din valgte uddannelse?
  • Inden du deltog i Studiepraktik forventede du da at søge ind på den uddannelse du var i Studiepraktik på?
  • Søger du nu ind på den uddannelse du har været i praktik på?
  • Hvorfor søger du ikke ind på uddannelsen?
  • Hvor vigtigt har Studiepraktikforløbet været for, om du vil søge ind eller ej på den uddannelse, du var i praktik på?
  • Hvordan var dit samlede indtryk af praktikken?
  • Ris og ros
 • Afterstudy, transport og overnatning
  • Deltog du i afterstudyaktiviteter?
  • Hvordan var din oplevelse med Afterstudy aktiviteterne?
  • Hvorfor deltog du ikke i Afterstudy? Benyttede du dig af transporttilbuddet?
  • Hvor stor betydning havde transporttilbuddet for din beslutning om at deltage i Studiepraktik?Hvordan synes du tilbuddet har været?
  • Hvorfor benyttede du dig ikke af transport-tilbuddet?
  • Benyttede du dig af overnatningstilbuddet?
  • Hvor stor betydning havde overnatningstilbuddet for din beslutning om at deltage i Studiepraktik?
  • Hvordan synes du tilbuddet har været?
  • Hvorfor benyttede du dig ikke af overnatnings-tilbuddet?
 • Generelle kommentarer til Studiepraktik (mest henvendt til Sekretariatet, men nogle kommentarer kan også være relevante for jer)

Evalueringsdata